Προγράμματα

Φίλτρα Αναζήτησης
Ανοιχτό πρόγραμμα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Επιδότηση
50% -85%
Επένδυση
€20.000 - €8.000.000
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» απευθύνεται σε υφιστάμενες υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις παραγωγών.
Επιδότηση
50% -85%
Επένδυση
€20.000 - €8.000.000
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Επιλέξιμα είναι μεταξύ άλλων τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
- Δημιουργία νέου καταλύματος σε αδόμητο οικόπεδο
- Αποπεράτωση ημιτελούς οικοδομής για εκμετάλλευση ως τουριστικό κατάλυμα
- Μετατροπή ολόκληρου υφιστάμενου κτηρίου σε κατάλυμα
- Ανακαίνιση και επαναλειτουργία παλιού κλειστού ξενοδοχείου

Επίσης επιδοτείται η δημιουργία νέας επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών - ιστιοπλοϊκών και άλλων, rent-a-car, τουριστικού γραφείου και Van μεταφοράς τουριστών.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
€25.000 - €400.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Τουρισμός
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Προμήθεια Λογισμικού
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα επιδότησης "Ψηφιακό Άλμα"

Το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής τους.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
55.000-400.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Πληροφορική
Δαπάνες
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Προμήθεια Λογισμικού
E-shop
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μισθολογικό κόστος
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα επιδότησης "Ψηφιακό Βήμα"

Το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής τους.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
5.000-50.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Πληροφορική
Δαπάνες
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
E-shop
Μισθολογικό κόστος
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενα και νέα clusters που προάγουν την καινοτομία και έρευνα μέσω συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε τομείς με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής
Επιδότηση
Έως 55%
Επένδυση
> €300.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Εξοπλισμός
Λειτουργικές δαπάνες
Μισθολογικό κόστος
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα επιδότησης Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) επιδοτεί επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την παραγωγή ποιοτικών, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.
Επιδότηση
60%
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων «Επιχειρούμε Έξω»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκθέσεις του εξωτερικού και επιχειρηματικές αποστολές.
Επιδότηση
50%
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα
Δαπάνες
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας Πικερμίου, Μαραθώνος από τις πλημμύρες της 15-11-2017 & απο τις πυρκαγιές της 23-07-2018

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους της Αττικής που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές και την απρονοησία των διοικούντων για την αποκατάσταση της απωλεσθείσας κερδοφορίας.
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" επιδοτεί μεσαίες επιχειρήσεις για την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, την πιστοποίηση-τυποποίηση προϊόντων και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Το πρόγραμμα έχει ποσοστό επιδότησης 50% και μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση 400 χιλ. Ευρώ.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
50.000€ - 400.000€
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα
Δαπάνες
Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
Προμήθεια Λογισμικού
Μεταφορικά μέσα
Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ