Μελέτες ISO

Η IDEA Consulting παρέχει μελετητικές υπηρεσίες διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των εταιρικών διαδικασιών.

Υπεύθυνος Μελετών:
Νικόλαος Χατζηγεωργίου, MBAINSEAD

Συστήματα Ποιότητας

ISO 9001:2015

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει ως στόχο την Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη και την Συνεχή Βελτίωση της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων. Η νέα έκδοση του ISO 9001 συνδέει το σύστημα ποιότητας με τη στρατηγική της επιχείρησης και ενσωματώνει την ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση κινδύνων, τη διαχείριση αλλαγών, τη διαχείριση της γνώσης και την ανάπτυξη δεικτών και στόχων σε όλα τα επίπεδα. 

ISO 13485

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τις επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Συνδυάζεται με το ISO 9001 και την ΥΑ 1348, ώστε να προσδίδει ένα ενιαίο σύστημα εταιρικών διαδικασιών και 3 πιστοποιήσεις, που συχνά απαιτούνται από διαγωνισμούς.

ISO 22716

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τη βιομηχανία καλλυντικών που περιέχει τις ενδεδειγμένες σύμφωνα με την ΕΕ (ΕΚ 1223/2009) ορθές βιομηχανικές πρακτικές του κλάδου. Απαραίτητο για εταιρείες καλλυντικών που επιθυμούν είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.

ΕΛΟΤ 1435

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τον κλάδο των εταιριών επικοινωνίας, που περιέχει τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων επικοινωνίας. Το πρότυπο συνδυάζεται με το ISO 9001 σε ένα ενιαίο σύστημα εταιρικών διαδικασιών και 3 πιστοποιήσεις, που συχνά απαιτούνται από διαγωνισμούς.

Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 22000

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.  Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Μελέτη HACCP

Απαραίτητο  εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων για την κάλυψη της νομοθετικής απαίτησης περί εφαρμογής αρχών HACCP.

BRC  Food Safety

Το πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Ένωση Λιανεμπορίου (BRC) και απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις τροφίμων επιθυμούν να εξάγουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας. 

IFS Food

Το πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που εξάγουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των χωρών αυτών. 

FSSC 22000

Αποτελεί  αναγνωρισμένο σχήμα πιστοποίησης από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων. Συνδυάζει την εφαρμογή του ISO 22000 και επιπλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις στην οργάνωση και τις υποδομές

IFS Broker

Αποτελεί ιδανική λύση για εμπορικές εταιρίες που αναθέτουν υπεργολαβικά την παραγωγή τους και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε αγορές του εξωτερικού. Είναι το πλέον εξειδικευμένο πρότυπο για την πιστοποίηση των ενδιάμεσων κρίκων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Global Gap

Το Global Gap είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη φυτική και ζωική παραγωγή. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.

AGRO 3-1, 2, 3, 4, 5

Εξειδικευμένο εθνικό πρότυπο για το χοιρινό κρέας που καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής από την παραγωγή ζωοτροφών μέχρι την πώληση του κρέατος. 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001:2015

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στην πρόληψη της ρύπανσης  και την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το νέο πρότυπο ISO 14001 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τοποθετώντας το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

ISO 50001

Το Πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΜΑS

Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση με επιπλέον απαιτήσεις σε σχέση με το ISO 14001.

Ecolabel

Το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος έχει αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια για μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας, μειωμένη δημιουργία αποβλήτων, μεταξύ άλλων.

Green Key

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα για τις τουριστικές μονάδες, που δημιουργήθηκε από το Foundation for Environmental Education και αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τουριστικής μονάδας και την τήρηση βασικών οικολογικών απαιτήσεων.

FSC

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για την εφαρμογή του  Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC (Chain of Custody) στα υλικά συσκευασίας.

Συστήματα Ασφάλειας

ISO 45001 OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. και μπορεί να εφαρμοστούν σε όλες τις επιχειρήσεις.

ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS). Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας.

ISO 39001

Το ISO 39001 είναι το πρότυπο για την διαχείριση της οδικής ασφάλειας που οδηγεί στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αφορά σε εταιρείες που διαχειρίζονταιστόλους οχημάτων κάθε κατηγορίας. Οι έμπειροι σύμβουλοι της IDEA σας εκπαιδεύουν στις καλές πρακτικές και αναπτύσσουν τις εταιρικές διαδικασίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και την πιστοποίησή σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Αφήστε μας τα στοιχεία σας, κι ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της IDEA Consulting θα επικοινωνήσει μαζί σας.