Πίσω
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Επιλέξιμα είναι μεταξύ άλλων τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
- Δημιουργία νέου καταλύματος σε αδόμητο οικόπεδο
- Αποπεράτωση ημιτελούς οικοδομής για εκμετάλλευση ως τουριστικό κατάλυμα
- Μετατροπή ολόκληρου υφιστάμενου κτηρίου σε κατάλυμα
- Ανακαίνιση και επαναλειτουργία παλιού κλειστού ξενοδοχείου

Επίσης επιδοτείται η δημιουργία νέας επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών - ιστιοπλοϊκών και άλλων, rent-a-car, τουριστικού γραφείου και Van μεταφοράς τουριστών.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
€25.000 - €400.000
Διάρκεια
30μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Τουρισμός
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Προμήθεια Λογισμικού
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Επιλέξιμα είναι μεταξύ άλλων τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση νέας επιχείρησης για την δημιουργία νέου καταλύματος ή την ανακαίνιση και επαναλειτουργία κλειστών καταλυμάτων ή την αποπεράτωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

 

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

1) Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία | Ενοικιαζόμενα δωμάτια | Camping | Τουριστικές κατοικίες
2) ΝΕΠΑ ενοικίασης σκαφών
3) Τουριστικά Γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών | Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία | Ναυλομεσιτικά γραφεία εκναύλωσης πλοίων αναψυχής
4) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου
5) Ψυχαγωγικά και Θεματικά Πάρκα

 

Τι χρηματοδοτείται

  • Κτηριακές εργασίες κατασκευής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Μεταφορικό μέσο επαγγελματικής ή μικτής/πολλαπλής χρήσης (9θέσιο)
  • Λογισμικό και εξοπλισμός μηχανογράφησης
  • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
  • Προβολή (Δημιουργία Ιστοσελίδας, Συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.)
  • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού (έκδοση πολεοδομικής άδειας)

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 25.000 € έως 400.000 €

Χρηματοδοτικό Σχήμα

  • Επιδότηση 50%
  • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

07/11/2017 - ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 12 μηνών και τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στους πρώτους 16 μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

Χρήσιμα αρχεία προγράμματος

 

Βρείτε περισσότερα στη Βιβλιοθήκη.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω