Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» απευθύνεται σε υφιστάμενες υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις παραγωγών.
Επιδότηση
50% -85%
Επένδυση
€20.000 - €8.000.000
Διάρκεια
36μήνες
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» απευθύνεται σε υφιστάμενες υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις παραγωγών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας
 • Μεταποίηση αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Μεταποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας.
 • Μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ.

 

Στα πλαίσια αυτά επιδοτείται:

 • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
 • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης δύναται να αφορούν:

– τεμαχισμό σε φιλέτα | συσκευασία | κονσερβοποίηση | κατάψυξη

– κάπνισμα | αλάτισμα | μαγείρεμα | διατήρηση σε ξίδι | αποξήρανση

– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα

 • Επιδότηση 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - 85% σε απομακρυσμένα νησιά
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

 

Τι χρηματοδοτείται

 • Αγορά εδαφικής έκτασης
 • Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης
 • Λιμενικά έργα για την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων
 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων 
 • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων
 • Μελέτη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

 

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 20.000 € έως 8.000.000 €

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Από τις 23/10/2015

 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Έως τις 18/01/2018

 

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω