Πίσω
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα επιδότησης "Ψηφιακό Βήμα"

Το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής τους.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
5.000-50.000
Διάρκεια
12μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Πληροφορική
Δαπάνες
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
E-shop
Μισθολογικό κόστος
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής τους - hardware & software.

Τι χρηματοδοτείται

1. Εξοπλισμός πληροφορικής (servers, laptops, printers, κ.λ.π.)

2. Λογισμικό

3. E-shop

4. Υπηρεσίες πληροφορικής

5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Επιδότηση 50%

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 11/06/2018 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 17/09/2018.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

Όλοι οι κλάδοι, πλην αγροτικού τομέα.

Ενδεικτικά: Τουρισμός, μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κλάδος παροχής υπηρεσιών

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Ίδρυση πριν την 31/12/2015

- Εμφάνιση μια χρήσης την τελευταία τριετία με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

- Απόδειξη δυνατότητας κάλυψης τουλάχιστον του 30% του αιτούμενου προϋπολογισμού

- Αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες, εκτός αν είναι ήδη στην πρώτη

- Οι υποψήφιοι να μην συμμετείχαν σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία (digi-lodge, digi-retail, digi-content)

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω