Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα επιδότησης Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) επιδοτεί επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την παραγωγή ποιοτικών, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.
Επιδότηση
60%
Διάρκεια
18μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία

Σε ποιους απευθύνεται

Η Δράση "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου" απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα των κλάδων μεταποίησης, τουρισμού - ξενοδοχείων, πολιτισμού, παροχής υπηρεσιών υγείας και πληροφορικής που επιθυμούν να αυξήσουν την ποιότητα και εξωστρέφεια των παραγόμενων προϊόντων με επενδύσεις μείωσης κόστους και κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου και σε επιλέξιμο στο πρόγραμμα κωδικό δραστηριότητας )ΚΑΔ)
 • Μέγεθος μικρομεσαίας επιχείρησης (λιγότερα από 250 άτομα και 50 εκ. Ευρώ κύκλο εργασιών)
 • Άδεια λειτουργίας σε ισχύ
 • Έναρξη της επιχείρησης πριν την 31/12/2015
 • Κάλυψη των προδιαγραφών του ΚΕΝΑΚ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
 • Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα ποιότητας & τυποποίησης προϊόντων
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Μελέτες και συμβουλευτική υποστήριξη

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 80.000€ έως 330€

Χρηματοδοτικό Σχήμα

 • Επιδότηση 60%
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω