Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" επιδοτεί μεσαίες επιχειρήσεις για την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, την πιστοποίηση-τυποποίηση προϊόντων και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Το πρόγραμμα έχει ποσοστό επιδότησης 50% και μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση 400 χιλ. Ευρώ.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
50.000€ - 400.000€
Διάρκεια
24μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα
Δαπάνες
Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
Προμήθεια Λογισμικού
Μεταφορικά μέσα
Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μεσαία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις των 7 τομέων προτεραιότητας με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ως μεσαίες οι επιχειρήσεις που έχουν περισσότερους από 50 και έως 250 υπαλλήλους (σε μονάδες εργασίας) ή έχουν κύκλο εργασιών/ ενεργητικό μεγαλύτερο από 10 εκ. ευρώ και μικρότερο από 50/43 εκ. Ευρώ αντίστοιχα.

 

 

Τι χρηματοδοτείται

 • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού 
 • Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
 • Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
 • Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Επιδότηση 50%

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης του προγράμματος, 04/06/2018.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 27/06/2018 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για 18 μήνες ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στους 7 Τομείς Προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, όπως:

 • Βιομηχανίες τροφίμων,
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις κλάδων υλικών-κατασκευών,
 • Εταιρείες Logistcis,
 • Ξενοδοχεία,
 • Εταιρείες πληροφορικής,
 • Εταιρείες του κλάδου υγείας
 • Εταιρείες ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Προσωπικό άνω των 50 υπαλλήλων σε ΕΜΕ ή κύκλο εργασιών/ ενεργητικό άνω των 10 εκ. Ευρώ
 • Τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω