Πίσω
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων «Επιχειρούμε Έξω»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκθέσεις του εξωτερικού και επιχειρηματικές αποστολές.
Επιδότηση
50%
Διάρκεια
18μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα
Δαπάνες
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εκθέσεις του εξωτερικού και επιχειρηματικές αποστολές.

 

Τι χρηματοδοτείται

1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας (περιλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης και διαμονής στελεχών, ενοίκιο περιπτέρου και κόστος κατασκευής αυτού, κόστος μεταφοράς εκθεμάτων)

2. Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται το κόστος εγγραφής/συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα συμμετέχει στην επιχειρηματική αποστολή, ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων, παρουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατομικευμένων B2B συναντήσεων, μεταφορά δειγμάτων)

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Επιδότηση 50%

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 18/01/2018 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

- Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτοποιία
- Κλωστοϋφαντουργία - Κατασκευή ειδών ένδυσης, υπόδησης & δερμάτινων ειδών
- Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
- Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
- Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

- Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
- Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
- Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
- Παραγωγή βασικών μετάλλων & μεταλλικών προϊόντων
- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

- Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, οχημάτων & εξοπλισμού μεταφορών

- Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Εμφάνιση κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το 2016
  • Εξαγωγή ιδιοπαραγόμενων προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών το 2016
  • Ίδρυση πριν την 31/12/2015
  • Άδεια λειτουργίας σε ισχύ και επιλέξιμος μεταποιητικός κωδικός δραστηριότητας ΚΑΔ
Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω