2+4 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ μέσα στο 2018

Πίσω

Έξι νέα προγράμματα ΕΣΠΑ τρέχουν μέσα στο 2018, εκ των οποίων στα τέσσερα υποβάλλονται ήδη αιτήσεις και στα υπόλοιπα δύο θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα "Επιχειρούμε Έξω"  και "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός", "Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής" και "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου" έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, ενώ αναμένονται τα προγράμματα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" και "Αναβάθμιση επιχειρήσεων εστίασης,  λιανικού εμπορίου και ιδιωτικής εκπαίδευσης".

 

Επιχειρούμε Έξω

Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω” επιδοτεί κατά 50% επιχειρήσεις για την συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού. Απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν ήδη εξαγωγές και θέλουν να προβάλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, με συνολικό προϋπολογισμό ανά αίτηση τις 100 χιλ. Ευρώ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Εκσυγχρονισμός επιδοτεί μεσαίες επιχειρήσεις για την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού, λογισμικού, μεταφορικά μέσα, την πιστοποίηση-τυποποίηση προϊόντων και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Το πρόγραμμα έχει ποσοστό επιδότησης 50% και μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση 400 χιλ. Ευρώ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων σε συνεργασίας με φορείς έρευνας όπως Πανεπιστήμια για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα διαχειρίζεται για λογαριασμό των συμμετεχόντων ένας Δικαιούχος Φορέας, ο οποίος έχει/ θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό από τις συμπράττουσες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα επιδοτεί κτιριακές δαπάνες, αγορά εξοπλισμού, άυλα στοιχεία ενεργητικού, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού δαπάνες ανάπτυξης και λειτουργικές δαπάνες του Δικαιούχου Φορέα.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και την τυποποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων. Το πρόγραμμα έχει ποσοστό επιδότησης 50% και μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση 330 χιλ. Ευρώ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Στις αρχές του 2019 θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις και στα εξής προγράμματα:

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και την πιστοποίηση & τυποποίηση προϊόντων. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 150 χιλ. Ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% αλλά μπορεί να φτάσει το 65% για εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στην εργαλειοθήκη μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις των περισσότερων κλάδων της οικονομίας - μεταποιητικές, χονδρεμπορικές και παροχής υπηρεσιών. 

Δείτε εδώ  περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη.

 

Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστό  50% επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, λιανικού εμπορίου και ιδιωτικής εκπαίδευσης (φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, κ.α.).  Στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχύονται  δαπάνες ανακαίνισης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού,  δαπάνες πληροφορικής, δημιουργία site, κ.α. 

Δείτε εδώ  για περισσότερες πληροφορίες .

Ήδη σήμερα είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων τα τέσσερα από τα έξι προγράμματα επιδότησης (Επιχειρούμε Έξω, Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής και Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου) με σημαντική ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους.

Στις αρχές Φεβρουαρίου θα μπορούν οι επενδυτές να υποβάλλουν αιτήσεις και στα υπόλοιπα δύο προγράμματα, Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση.

Πίσω