εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Κατηγορίες

Προκηρύχθηκαν επίσημα τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητασ εμπόριο εστίαση εκπαίδευση (105)

Δημοσιεύθηκαν επίσημα τα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας .

Ιδέες και Προτάσεις για την Βελτιστοποίηση και Αύξηση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ

Η αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19 αποτελεί μια πρόκληση που χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση ώστε να έρθει η οικονομική ανάκαμψη. Στην προσπάθεια αυτή καίριας σημασίας  είναι η αξιοποίηση και απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που βρίσκεται σήμερα εν έτει 2020 σε πολύ χαμηλά επίπεδα.