εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητασ εμπόριο εστίαση εκπαίδευση

Κατηγορίες

Προκηρύχθηκαν επίσημα τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητασ εμπόριο εστίαση εκπαίδευση (105)

Δημοσιεύθηκαν επίσημα τα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας .