Αποτελέσματα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Κατηγορίες

Αποτελέσματα "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" Παρέμβαση 3

Δημοσιεύθηκαν από την ΓΓΕΤ τα αποτελέσματα του προγράμματος επιδότησης καινοτόμων ερευνητικών σχεδίων “ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” Παρέμβαση 3.

Στην τελική ευθεία η αξιολόγηση του Αναπτυξιακού Νόμου

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στην πρώτη περίοδο υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Σε τελικό στάδιο η έκδοση οριστικών αποφάσεων ένταξης στο πρόγραμμα Αναβάθμιση

Σε τελική φάση βρίσκεται η αξιολόγηση πληρότητας των υποβληθέντων φυσικών φακέλων και έκδοση οριστικών αποφάσεων

Διπλασιασμός των χρημάτων στο Πρόγραμμα Ερευνω Δημιουργώ Καινοτομώ

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός των διαθέσιμων πόρων στο Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Αύξηση Προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σημαντική Αύξηση του Προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»