Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Το πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" παραμένει ανοιχτό και το 2020. Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Επιδότηση
50% - 65%
Επένδυση
20.000€ - 200.000€
Διάρκεια
24μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
- Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
- Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
- Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
- Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Μεταφορικά μέσα
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή

Σε ποιους απευθύνεται

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων" είναι πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για όλες τις υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, Logistics, υγείας και κατασκευών που επενδύουν στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Ίδρυση της επιχείρησης πριν την 31/12/2016
 • Δραστηριοποίηση σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης
 • Απασχόληση από 2 έως 50 υπαλλήλους σε ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) το 2019
 • Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εφόσον απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης

Τι χρηματοδοτείται

 • Αγορά παραγωγικού εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
 • Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων (ISO, CE)
 • Σχεδιασμός ετικέτας και συσκευασίας
 • Διαφήμιση (google ads, facebook ads, banners, email marketing)
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης
 • Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 20.000€ έως 200.000€

Χρηματοδοτικό Σχήμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθηκη

 • Επιδότηση 50% - 65% ανάλογα με το ποσοστό εξαγωγών 
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την ένταξη

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

19/12/2018

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθηκη

Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης στην Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Επιλέξιμοι Κλάδοι Επιχειρήσεων ΕΣΠΑ Εργαλειοθηκη

Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι μεταποιητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, όλες οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, ο κλάδος υγείας, οι επιχειρήσεις μεταφορών και logistics και πολύ μεγάλο μέρος του κλάδου παροχής υπηρεσιών.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω