Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Πίσω

Παραμένει ανοιχτό το 2020 για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα επιδότησης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων".

Η Δράση με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. Ευρώ, επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους και την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης επιδοτείται η πιστοποίηση & τυποποίηση προϊόντων και η πρόσληψη νέου προσωπικού.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας έχει ποσοστό επιδότησης 50%, το οποίο για εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθει και σε 65%. Κάθε αίτηση μπορεί να έχει ύψος από 20 έως και 200 χιλ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει την καινοτομία ότι δεν απαιτείται βαθμολόγηση για την έγκριση της αίτησης. Εφόσον η επιχείρηση πληροί συγκεκριμένες και γνωστές εκ των προτέρων προϋποθέσεις, εντάσσεται άμεσα στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας, με την λογική "first come - first served" .

Σημαντική για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και λήψη της επιδότησης είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από μια ομάδα έμπειρων στελεχών με βαθιά γνώση του ΕΣΠΑ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Πίσω