Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Πίσω

Παραμένει ανοιχτό το 2020 για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα επιδότησης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων".

Η Δράση με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. Ευρώ, επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους και την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης επιδοτείται η πιστοποίηση & τυποποίηση προϊόντων και η πρόσληψη νέου προσωπικού.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας έχει ποσοστό επιδότησης 50%, το οποίο για εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθει και σε 65%. Κάθε αίτηση μπορεί να έχει ύψος από 20 έως και 200 χιλ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει την καινοτομία ότι δεν απαιτείται βαθμολόγηση για την έγκριση της αίτησης. Εφόσον η επιχείρηση πληροί συγκεκριμένες και γνωστές εκ των προτέρων προϋποθέσεις, εντάσσεται άμεσα στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας, με την λογική "first come - first served" .

Σημαντική για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και λήψη της επιδότησης είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από μια ομάδα έμπειρων στελεχών με βαθιά γνώση του ΕΣΠΑ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω