4+3 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Πίσω

4+3 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Μετά από μεγάλη περίοδο αναμονής, το επόμενο διάστημα θα τρέξουν τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πόρους από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προγράμματα αυτά είναι "κλασσικά" προγράμματα επιδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων και θα τρέχουν παράλληλα με άλλες δράσεις ανακούφισης των επιχειρήσεων από την πανδημία, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η επιδότηση παγίων δαπανών και η "Γέφυρα ΙΙ", που επίσης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προγράμματα αυτά θα είναι ανοιχτά όλο το 2021 και το 2022 με την λογική firstcomefirstservedκαι μέχρι να τελειώσουν τα διαθέσιμα χρήματα και απευθύνονται στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων και των παραγωγικών κλάδων.

Το πρώτο πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους και λέγεται Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ανακαίνιση τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας εν όψει της μετά-covidεποχής. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων θα επιδοτεί  και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει το τελευταίο τρίμηνο του 2021, ώστε οι επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν για την σεζόν του 2022, ενώ θα παραμένει ανοιχτό για την συνεχή υποδοχή αιτήσεων.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα επιδότησης για επιχειρήσεις που θα προκηρυχθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι το "Εξοικονομώ επιχειρώντας". Το πρόγραμμα θα επιδοτεί τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, με στόχο μείωση κατ' ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Στις επιδοτούμενες δαπάνες θα περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων, συστήματα ανάκτησης θερμότητας, προμήθεια "έξυπνων" ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα και λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων. Το πρόγραμμα θα καλύπτει το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το είδος των επιδοτούμενων δαπανών να συνδέεται με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης. Από την υλοποίηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας εκτιμάται πως αφενός θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αφετέρου θα δημιουργηθεί ένας σημαντικός κύκλος εργασιών για τον κατασκευαστικό κλάδο αντίστοιχος με το Εξοικονομώ κατ΄οίκον.

 

Το τρίτο πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η Έξυπνη μεταποίηση. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί κυρίως την προμήθεια νέου σύγχρονου του παραγωγικού εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των υποδομών των μεταποιητικών επιχειρήσεων με έμφαση σε νέα συστήματα και τεχνολογίες. Το ποσοστό επιδότησης εκτιμάται πως θα ανέρχεται σε 50% και το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό όλο το 2021 και 2022 για την υποβολή αιτήσεων.

 

Το τέταρτο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ είναι ο Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Στα πλαίσια αυτά θα επιδοτούνται δαπάνες για την εξ αποστάσεως εργασίας, την διενέργεια ηλεκτρονικών εργασιών, την βελτίωση της κυβερνοασφάλειας καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού και αυτοματοποίησης διαδικασιών.

 

Παράλληλα με τα ανωτέρω αναμένεται να τρέξουν τρεις επιδοτήσεις για την

  • Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 θα επιδοτεί την υλοποίηση επενδύσεων στην γεωργία και την πρωτογενή καλλιέργεια και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων για την δημιουργία υψηλής διατροφικής αξίας ελληνικών προϊόντων
  • Εξηλεκτρισμός οχημάτων - φορτιστές. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων για τη δημιουργία σημείων φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα μέσω του προγράμματος θα επιδοτείται η αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων επαγγελματικών οχημάτων με ηλεκτρικά.
  • Κάλυψη των παγίων δαπανών  για το 2020. Το πρόγραμμα θα τρέξει από το τέλος Μαΐου παράλληλα με το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ και αναμένεται να δώσεις σημαντική ανάσα σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ο συνδυασμός των μέτρων στήριξης της Οικονομίας μαζί με τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ 2021-2027 εκτιμάται πως θα κινητοποιήσει τις μικρές επιχειρήσεις στην διενέργεια νέων επενδύσεων οι οποίες θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και έναν κύκλο ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια

Πίσω