4 Νέα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ το 2018

Πίσω

Τέσσερα νέα προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις θα τρέξουν μέσα στο 2018.

Συγκεκριμένα αναμένεται η προκήρυξη εντός του 2018 τα προγράμματα επιδότησης "Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης", "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Β’ Κύκλος", "Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής βιομηχανίας" και "Ενίσχυση επιχειρήσεων franchise".

Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου - εκπαίδευσης, εστίασης

Το πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστό 50% επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, λιανικού εμπορίου και ιδιωτικής εκπαίδευσης (φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, κ.α.). Στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχύονται δαπάνες ανακαίνισης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, δαπάνες πληροφορικής, δημιουργία site, κ.α.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες .

 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Β’ Κύκλος

Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Β’ Κύκλος επιδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 350 χιλ. Ευρώ και το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει το 60% για εξαγωγικές εταιρείες.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

 

Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν έργα αξιοποίησης υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους από τους ΚΑΔ 36, 37, 38, 39 και 20.59.59. Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες .

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα 2 προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής επιχειρήσεων όλων των κλάδων

Το πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστό 50% την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού, ιστοσελίδας και e-shop, υπηρεσιών πληροφορικής καθώς και το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Οι υποβολές αιτήσεων είναι ανοιχτές έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει προτεραιότητα στις υποβολές, καθώς οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα βαθμολογικά κριτήρια.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Επιχειρούμε Έξω

Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω” επιδοτεί κατά 50% επιχειρήσεις για την συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού. Απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν ήδη εξαγωγές και θέλουν να προβάλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, με συνολικό προϋπολογισμό ανά αίτηση τις 100 χιλ. Ευρώ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Πίσω