Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.

Συστήματα Ασφάλειας

Πίσω

Συστήματα Ασφάλειας

ISO 45001 OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. και μπορεί να εφαρμοστούν σε όλες τις επιχειρήσεις.

ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS). Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας.

ISO 39001

Το ISO 39001 είναι το πρότυπο για την διαχείριση της οδικής ασφάλειας που οδηγεί στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αφορά σε εταιρείες που διαχειρίζονταιστόλους οχημάτων κάθε κατηγορίας. Οι έμπειροι σύμβουλοι της IDEA σας εκπαιδεύουν στις καλές πρακτικές και αναπτύσσουν τις εταιρικές διαδικασίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και την πιστοποίησή σας.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω