Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.

Συστήματα Ποιότητας

Πίσω

Συστήματα Ποιότητας

ISO 9001:2015

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει ως στόχο την Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη και την Συνεχή Βελτίωση της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων. Η νέα έκδοση του ISO 9001 συνδέει το σύστημα ποιότητας με τη στρατηγική της επιχείρησης και ενσωματώνει την ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση κινδύνων, τη διαχείριση αλλαγών, τη διαχείριση της γνώσης και την ανάπτυξη δεικτών και στόχων σε όλα τα επίπεδα. 

ISO 13485

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τις επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Συνδυάζεται με το ISO 9001 και την ΥΑ 1348, ώστε να προσδίδει ένα ενιαίο σύστημα εταιρικών διαδικασιών και 3 πιστοποιήσεις, που συχνά απαιτούνται από διαγωνισμούς.

ISO 22716

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τη βιομηχανία καλλυντικών που περιέχει τις ενδεδειγμένες σύμφωνα με την ΕΕ (ΕΚ 1223/2009) ορθές βιομηχανικές πρακτικές του κλάδου. Απαραίτητο για εταιρείες καλλυντικών που επιθυμούν είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.

ΕΛΟΤ 1435

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τον κλάδο των εταιριών επικοινωνίας, που περιέχει τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων επικοινωνίας. Το πρότυπο συνδυάζεται με το ISO 9001 σε ένα ενιαίο σύστημα εταιρικών διαδικασιών και 3 πιστοποιήσεις, που συχνά απαιτούνται από διαγωνισμούς.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω