Προγράμματα

Φίλτρα Αναζήτησης
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
€10.000 - €150.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Εστίαση
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναμενόμενο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν έργα αξιοποίησης υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων.
Επιδότηση
35% - 70%
Επένδυση
€250.000 - €2.500.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Περιβάλλον
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ Β' Κύκλος

Η δράση αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Επιδότηση
100%
Επένδυση
€5.000 - €50.000
Δικαιούχοι
Ιδιώτες
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
Λειτουργικές δαπάνες
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μέγεθος Επιχείρησης
Πολύ μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναμενόμενο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Αναβάθμιση Μικρών Επιχειρήσεων Β' Κύκλος

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στους 8 τομείς προτεραιότητας, και αφορά στην επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
Επιδότηση
60%
Επένδυση
€15.000 - €350.000
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ