Πίσω
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Αγροτικών Προϊόντων» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανώσεις παραγωγών με τελικό προϊόν γεωργικό, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ενσωμάτωση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και την αύξηση της απασχόλησης.
Επιδότηση
40% - 75%
Επένδυση
€600.000 - €3.000.000
Διάρκεια
36μήνες
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Αγροτικών Προϊόντων» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανώσεις παραγωγών με τελικό προϊόν γεωργικό, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ενσωμάτωση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και την αύξηση της απασχόλησης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι εντός του Παραρτήματος I της ΣΛΕΕ.

 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Ίδρυση νέων μονάδων,
 • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων
 • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Ενδεικτικά, οι διαδικασίες μεταποίησης δύναται να αφορούν:

 

- Κρέας, κουνέλια (η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος)

– Πουλερικά (η ίδρυση σφαγείων είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές)

– Γάλα.

– Αυγά.

– Ζωοτροφές.

– Δημητριακά.

– Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

– Οίνος.

– Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο ή φρούτα)

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Επιδότηση 40% - 50% για μικρές επιχειρήσεις – 75% για μικρά νησιά του Αιγαίου

Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Τι χρηματοδοτείται:

 • Αγορά εδαφικής έκτασης
 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων 
 • Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και οδοποιίας
 • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου παραγωγικού εξοπλισμού
 • Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας & προστασίας του περιβάλλοντος
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων
 • Προμήθεια περονοφόρων και ανυψωτικών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Μελέτες και αμοιβές μηχανικών και συμβούλων
 • Μελέτη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 600.000 € έως 3.000.000 €

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Έως τις 30/11/2017

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω