Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2016 (ΦΕΚ Α 117).
Επιδότηση
40-55%
Επένδυση
> €100.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνατότητα συμμετοχής στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 έχουν:

Ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια δύναται να αφορούν σε:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων σχεδόν των τομέων της οικονομίας:

 • Πρωτογενής παραγωγή
 • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Βιομηχανία - Μεταποίηση .
 • Ξενοδοχεία
 • Logistics
 • Τουρισμός υγείας 

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 χωρίζεται σε 8 υποκατηγορίες - καθεστώτα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις επενδύσεων και επιχειρήσεων. Τα 4 σημαντικότερα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου είναι τα εξής: 

Στον κλάδο του Τουρισμού, στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 μπορούν να υπαχθούν επενδύσεις για:

 • Ίδρυση ή/και επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων που είναι ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3* 
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τουλάχιστον 2*
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ)

Τι χρηματοδοτείται

Ενισχυόμενες δαπάνες στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου:

– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
Μισθώματα leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Μορφή Επιδότησης

Η μορφή ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399 έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με προηγούμενους νόμους. Η επιδότηση μπορεί να έχει την μορφή:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση σε χρήμα 
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια της χώρας για μικρές επιχειρήσεις:

Αττική

30%-40%

Βόρειο Αιγαίο

55%

Νότιο Αιγαίο

40%

Δυτική Ελλάδα

55%

Ιόνια Νησιά

45%

Κρήτη

45%

Πελοπόννησος

55%

Ήπειρος

55%

Δυτική Μακεδονία

45%

Θεσσαλία

55%

Στερεά Ελλάδα

45%

Κεντρική Μακεδονία

55%

Η ομάδα των συμβούλων της IDEA Consulting έχει υποστηρίξει με απόλυτη επιτυχία πάνω από 300 επιχειρήσεις πανελλαδικά σε έργα Γ’ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακών νόμων 3299/2004, 3908/2011.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω